Organizasyon Şeması

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinde 24 saat esasına göre 4 vardiya üzerinden kesintisiz hizmet verilmektedir.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin görev, yetki ve sorumlulukları ulusal mevzuatımızda yer almaktadır.

Bununla birlikte ihbarlar;

Cospas-Sarsat Sistemi içerisinde yer alan Türk Görev Kontrol Merkezi (TRMCC) ve dünya üzerindeki diğer Görev Kontrol Merkezleri (MCC) üzerinden,

Türk Sahil Radyo istasyonları üzerinden,
Sahil Güvenlik Komutanlığından,
Türk Boğazları VTS Merkezinden,
Liman Başkanlıklarından ve direkt aramalarla Merkezimize ulaşmaktadır.

Alınan ihbarlar Merkezimizce değerlendirilerek, ihbarların gerçeklenmesine müteakip ilgili Arama Kurtarma Merkezlerine (Hava/Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezleri) iletilerek Arama Kurtarma Faaliyeti başlatılır,

Ayrıca, Ulusal ve Uluslararası mevzuatlar gereği, yabancı ülke Arama Kurtarma Sahalarında, yürütülen Türk Bayraklı gemilere ait Arama Kurtarma faaliyetleri ile,

Türk Arama Kurtarma Sahamızda meydana gelen yabancı bayraklı gemilere ait Arama Kurtarma faaliyetlerinde ilgili ülke merkezleri ile de koordinasyon sağlanmaktadır.